Đăng ký thông tin tìm việc
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÌM VIỆC
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÌM VIỆC
07/06/2020 .

Kênh hỗ trợ nghề nghiệp cho HSSV Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

    Tin hoạt động
    Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham dự Vòng bán kết cuộc thi "Startup Kite - 2020"
    Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham dự Vòng bán kết ..
    16/10/2020 .

    Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham gia Vòng bán kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2020 (Startup Kite - 2020) ..