Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 08/02/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch thực hiện tháng 02/2022. Thầy Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường, chủ tọa cuộc họp thống nhất với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

I. Tình hình chung.

- Hầu hết các đơn vị phòng, khoa trung tâm trở lại bắt nhịp được công việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 một cách khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm mở đầu cho năm mới có nhiều triển vọng khởi sắc.

- Tuy tình hình dịch bệnh có chiều hướng trở lại trạng thái bình thường. Nhưng không được chủ quan lơ là, đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19 trong giảng dạy, học tập và làm việc. Cá nhân nào có dấu hiệu giảm xúc về sức khỏe tự giác đến cơ sở y tế kiểm tra tầm soát (nếu có dương tính, tự cách ly và báo cho y tế địa phương biết) hạn chế không để lây lan diện rộng làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường.

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 02/2022.

1. Chủ động nắm bắt chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc bàn giao lại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lên kế hoạch vệ sinh trường lớp, tổ chức học tập trung, đảm bảo song song học với phòng, chống dịch Covid-19. Và tiếp tục liên hệ UBND tỉnh, sở Nội vụ tiến độ thành lập Hội đồng trường (Giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT và phòng TC-HC thực hiện)

2. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm phối hợp hoàn tất danh mục hồ sơ lưu trữ, gắn với các tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi, Thầy Võ Chí Quốc, Thầy Châu Minh Hiền đôn đốc thực hiện)

3. Chủ động triển khai ký kết hợp đồng với các trung tâm GDTX-DN các huyện, các trường THPT, các tập đoàn đóng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng nguồn lao động qua đào tạo. Tổ chức làm việc với Trung tâm Cai nghiện; Ban Chỉ huy quân sự địa phương; Hội phụ nữ các huyện tiếp cận với lực lượng bộ đội xuất ngũ, học viên cai nghiện mở lớp đào tạo nghề và tập huấn chuyển giao công nghệ nghề nông thôn.

4. Thành lập Câu lạc bộ cựu học sinh, sinh viên; Ban liên lạc, tiếp cận triển khai nguồn quỹ Hội khuyến của tỉnh, để học thu hút học sinh tham gia học tập nghề nghiệp tại trường (Giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi – PHT và phòng Đào tạo thực hiện)

5. Khởi động nhanh, phát triển đào tạo nghề ngắn hạn, liên kết với các trường đại học chuẩn hóa chương trình đào tạo liên thông, tổ chức nghiên cứu nguồn lực làm đầu mối; phát huy vai trò đào tạo nghề nông thôn, thu hút được nguồn lực bên ngoài, mời các chuyên gia, kỹ sư tham gia giảng dạy (Phòng đào tạo chủ trì thực hiện)

6. Công tác nghiên cứu khoa học các đơn vị phòng, khoa, trung tâm khẩn trương hoàn tất đăng ký tên đề tài nghiên cứu, dự kiến thông qua hội đồng ngày 12-13/02/2022 (giao Thầy Châu Minh Hiền TP. Đào tạo phụ trách).

7. Công tác pháp chế, công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị, cá nhân phụ trách cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên (giao Thầy Võ Chí Quốc TP.Khảo thí phụ trách)

8. Xây dựng đề cương, phiếu đánh giá, hợp đồng học tập thực tế với các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận đánh giá cho giảng viên trong thời gian học tập thực tế (giao phòng Đào tạo, Phòng KH-TC phối hợp thực hiện)

9. Tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tư vấn tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình, không giới hạn nguồn lực. (giao Phòng KH-TC – Ban Tư vấn tuyển sinh, phối hợp thực hiện)

10 Triển khai phương pháp đổi mới hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận thực hiện (Phòng Đào tạo chủ trì, các khoa phối hợp thực hiện)

11. Các đơn vị thường xuyên nghiêm túc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 182-NQĐUKTKT của Đảng bộ trường.

12. Các khoa khẩn trương hoàn tất thông qua đề án đổi tên khoa, quy chế hoạt động, vị trí việc làm, kế hoạch giảng dạy…trình Ban Giám hiệu

13. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa một số hạng mục tại khu giảng dạy, nhà khách còn lại, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng, tiếp tục hoàn danh mục thiết bị thanh lý. (giao phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp Phòng KH-TC thực hiện).

14. Khởi động lập hồ sơ giải ngân nguồn vốn đầu tư mục tiêu cho các cơ sở GDNN mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo lộ trình. (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi, PHT phụ trách chỉ đạo thực hiện)

15. Đối với Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất tiếp tục phối hợp với khoa Nông Nghiệp – Thủy sản ưu tiên triển khai các dự án sản xuất của khoa; đồng thời triển khai kế hoạch sửa chữa chuồng nuôi, nạo vét, gia cố bờ bao. Tiếp tục phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động trong và ngoài trường, góp vốn đầu tư, thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi; chú trọng công tác phòng, ngừa dịch bệnh theo chu kỳ.

16. Công đoàn, Đoàn thanh niên chủ động phối hợp triển khai hoạt động ngoại khóa, dịch vụ phục vụ ăn, uống tại ngôi trường mới.

III. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Đ/c Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Thầy Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 02/2022, các nội dụng khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 03/2022./.