Ngày 24/01/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu”

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác khoa học - công nghệ năm 2021 và kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ năm 2022. 

Đồng thời Hội nghị cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến:

1. Đổi mới quản lý hoạt động NCKH, sáng kiến kinh nghiệm theo định hướng phát triển nhà trường tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

2. Giải pháp gắn kết hoạt động KHCN với các dự án thực nghiệm sản xuất tại Trung tâm Thực nghiệm - Sản xuất.

3. Giải pháp gắn kết hoạt động NCKH với đổi mới hoạt động GDNN

4. Thực trạng và giải pháp tư vấn, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu sáng tạo phục vụ cho hoạt động chuyên môn, giảng dạy đối với giảng viên.

5. Thực trạng và giải pháp triển khai các hoạt động sáng tạo kỹ thuật đối với học sinh, sinh viên

6. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

7. Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo khoa học chuyên ngành.

Hội nghị thống nhất cao đối với các tham luận trình bày trong hội nghị cũng như các ý kiến đóng góp của Đại biểu dự Hội nghị.

NGƯT - TS. Trần Công Chánh, chủ tọa Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp trong công tác  khoa học - công nghệ năm 2021 của nhà trường cũng như nêura  những hướng đi mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh Hội Thảo: